Conveni-pack

Карактеристики

   Како одговор на новите потреби и барања кои се однесуваат на малопродажните објекти од прехранбената индустрија, Daikin  разви иновативен и револуционерен систем  Conveni-pack. Conveni-pack е систем кој опфаќа греење и ладење на простириите , како и ладење на прехранбените производи ( од високи до многу ниски температури). Со други зборови , еден Conveni-pack комбинира : внатрешни уреди за греење и ладење, разладни витрини за прехранбени производи и комори за длабоко замрзнување.
Conveni-pack е специјално осмислен и проектиран за мали или продавници со средна големина или за бензински пумпи. Освен тоа, овој концепт е флексибилен така да со леснотија може да се следи разтот на вашиот бизнис.
Превземи брошура