Dаikin Split, SkyAir i VRV системите претставуваат совршено решение за резиденцијални и комерцијални примени.
Daikin топлинските пумпи се првокласно решение за греење и се карактеризираат со голема енергетска ефикасност.
Daikin агрегатите за разладување нудат флексибилност и контрола – одраз на најсовремената технологија со која се опремени.
Dаikin Split, SkyAir i VRV системите претставуваат совршено решение за резиденцијални и комерцијални примени.

КЛИЕНТИ

БРЕНДОВИ

Viessmann

повеќе

KlimaOprema

повеќе

ActionClima

повеќе

Proklima

повеќе

ИЗДВОЈУВАМЕ